شرایط و نکات مهم

ارسال فوری سفارش به تهران

ممکن است موعد هدیه دادن شما نزدیک باشد و کمی دیر با سایت و هدایای سفارشی صدانما آشنا شده باشید. یا حتی دیر به فکر تهیه هدیه افتاده باشید. در هر صورت این مژده را به شما می دهیم که امکان ارسال فوری محصولات تهران برای مشتریان داخل تهران با پیک موتوری یا تپسی وجود دارد. 

ارسال فوری یک روزه

در صورت هماهنگی امکان ارسال فوری سفارشات از چندساعت تا کمتر از ۲۴ ساعت وجود دارد.

نیازمند تایید کارشناس

جهت بهره بردن از امکان ارسال فوری حتما می بایست با کارشناس صدانما هماهنگ کنید.

نکات مهم

  1. امکان ارسال فوری همیشه وجود ندارد. و به حجم کاری صدانما بستگی دارد. لذا حتما می بایست در این خصوص با کارشناس صدانما هماهنگ نمایید.
  2. در صورتی که مشتری ، دیر پیش نمایش ارسالی را تائید نماید صدانما مسئولیتی در قبال دیرکرد سفارش ندارد.
  3. در صورتی که اطلاعات مشتری ناقص باشد به گونه ای که صدانما نتواند بصورت کامل محصول سفارشی را طراحی یا ارسال نماید، صدانما مسئولیتی نخواهد داشت.

ما آنلاین هستیم!

سفارش از طریق واتسپ

سفارش می پذیریم

پشتیبانی صدانما

ما آنلاین هستیم!

از طریق واتسپ ثبت سفارش کنید.

پشتیبانی صدانما

سفارش می پذیریم.