مشاهده پیش نمایش

پیش نمایش یعنی چی؟

یعنی اینکه طرحتون قبل از اینکه به مرحله چاپ و آماده سازی نهایی برسه، براتون ارسال میشه. و تنها بعد از تایید کامل و رضایت شماست که سفارش به مرحله بعدی میره.