مشاهده پیش نمایش

منظور از پیش نمایش چیست؟

پیش نمایش بدین معنی است که قبل از اینکه طرح موردنظر شما چاپ و ارسال شود، تصویری از طرح نهایی آن برای شما فرستاده می شود. بدین ترتیب طرح تنها بعد از کسب رضایت شما چاپ خواهد شد. این یعنی مطمئن و آسوده خاطر خواهید بود تابلویی که به دستتان می رسد کاملاً مورد رضایت و علاقه شما طراحی شده است.

 

 

قوانین و شرایط پیش نمایش:

  1. صدانما موظف است قبل از چاپ، پیش نمایش را برای مشتری ارسال نماید. و تنها پس از کسب رضایت و تایید وی، اقدام به چاپ طرح نماید.
  2. پیش نمایش با اهداف ذیل برای مشتری ارسال می شود:

    الف) ایجاد هرگونه اصلاح و تغییر توسط مشتری بر روی طراحی پیشنهادی انجام شده.
    ب) بررسی و رفع ایرادات و اشتباهات احتمالی

  3. در صورتیکه که پیش نمایش توسط مشتری تایید شده باشد، هرگونه تغییر و اصلاح بعد از آن میسر نخواهد بود. و صدانما مسئولیتی نخواهد داشت. مگر اینکه مشتری در ازای پرداخت هزینه ای مجزا، درخواست به تغییر یا چاپ مجدد نماید.
  4. چنانچه مشتری تصمیم بگیرد به هر علتی صدای تنظیم شده روی بارکد را بعد از تایید پیش نمایش تغییر دهد، این مورد با پرداخت هزینه ایجاد بارکد QR به مبلغ ۷۰ هزار تومان میسر خواهد بود.

  5. در صورت تایید پیش نمایش توسط مشتری، مسئولیت هرگونه ایراد و خطا در طرح “حتی اگر اشتباه از طرف صدانما” باشد، با مشتری خواهد بود. زیرا پیش نمایش با هدف رفع چنین خطاهایی ارسال می شود. و طرح بعد از تایید پیش نمایش نهایی و صحیح قلمداد می شود.