سفارش شما با موفقیت ثبت شد.

لطفا وجه سفارش خود را پرداخت کنید.

کد سفارش (که در بخش پایینی همین صفحه قابل مشاهده است) را به همراه فیش واریزی به تلگرام یا واتسپ صدانما ما ارسال نمائید. تا سفارش شما تکمیل شود.
پرداخت هزینه سفارش

شماره کارت - جهت پرداخت کارت به کارت

۶۱۰۴-۳۳۷۵-۹۸۵۸-۵۰۶۳

علی اسعدی
بانک ملت

تسویه حساب

ارسال فیش واریزی

جهت ارسال فیش واریزی با #کدسفارش یا دریافت هرگونه راهنمایی قبل از تکمیل نهایی، از دکمه زیر استفاده کنید.

کد سفارش شما

مشتری گرامی ضمن تشکر بابت اعتماد شما، کد سفارش شما به شرح زیر می باشد:

توجه