هدایای سازمانی، نوعی از هدایا هستند که بین سازمان ها و واحدهای تجاری و کارکنان و مشتریان و تمامی ذی نفعان آنها مبادله می شوند. هدف تقدیم این هدایا، مانند سایر هدیه ها، بسط و تحکیم روابط فی مابین و یا قدردانی و تحسین فردی و گروهی است. 

امروزه در دنیای کسب و کار تهیه و ارائه هدایای سازمانی، به روندی معمول و غیرقابل چشم پوشی در مناسبت های مختلف بدل گشته است. 

تحقیقات نشان می دهد شرکت ها و سازمان هایی که کارمندان و مشتریان و ذی نفعان خود را در مواقع مختلف با ارائه هدایا خوشحال و شگفت زده می کنند، به رشد و سوددهی بالاتری نیز دست می یابند.

ما در صدانما نیز با تشخیص نیاز این بخش از مشتریان محترم، بخش سفارشات سازمانی را راه اندازی کرده ایم. و آمادگی دریافت سفارشات عمده تابلوی صدانما را با تخفیفی مناسب و آماده سازی در مدت زمانی کوتاه داریم.

هدیه سازمانی

ما آنلاین هستیم!

سفارش سریع از طریق تلگرام

سفارش می پذیریم

پشتیبانی صدانما

ما آنلاین هستیم!

سفارش سریع از طریق تلگرام

پشتیبانی صدانما

سفارش می پذیریم.

ثبت سفارش سریع در تلگرام