تندیس آوا

تندیس های ساخته شده از چوب و فلز و… مجهز به بارکد صدا QR